การเปิดใจหรือความรู้สึกคุยกันนั้นเป็นเรื่องที่ดีนอกจากเราจะได้เล่าเรื่องความรู้สึกของตัวเองให้เขาฟังแล้วไม่ว่าความรู้สึกที่เล่านั้นมันจะทุกข์หรือสุขที่ดีเขาจะช่วยหาวิธีดีๆหรือให้คำแนะนำให้กับเราเสมอ ถ้าเขาคนนั้นมีเรื่องกังวล มีความสุขหรือความทุกข์ก็จะเล่าให้เราฟังเหมือนกันเมื่อเรารับฟังเรื่องเล่านั้นถ้าเราพอจะให้คำแนะนำดีๆให้เขาได้เขาก็จะนำคำแนะนำของเราไปแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้เหมือนกัน

    การเปิดใจคุยกันก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ดีที่สุดเพราะเรานั้นจะสามารถรับฟังความรูสึกและเรื่องราวซึ่งกันและกันและได้รับรู้ว่าเราในใจเรารู้สึกทุกข์หรือสุขอย่างไรและเป็นอีกทางหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกโล่งใจมากขึ้นเป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้เรากำจัดความทุกข์และความเศร้าได้ด้วย